Sprawdź jak naliczamy dodatek miedziowy | Murrelektronik

3. stycznia 2024

Sprawdź jak naliczamy dodatek miedziowy

Dodatek miedziowy to wciąż niejasne zagadnienie dla wielu z naszych klientów. Postanowiliśmy raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tym tematem. Dlatego poniżej znajdziesz zasadę stosowania dodatku miedziowego.

Jednym z istotnych składników produktów, takich jak przewody i transformatory jest miedź, której częściową wartość doliczamy do ceny produktu.
W związku z tym, że kurs miedzi zmienia się codziennie (podobnie jak w przypadku kursu walut) - jest on również uaktualniany w naszym systemie każdego dnia.
Do obliczenia dodatku miedziowego dla pojedynczego artykułu, musimy znać wagę zawartości miedzi w produkcie oraz jej aktualny kurs.

Zawartość miedzi w produkcie podajemy dla 1 szt w kg / 1000,
Murrelektronik pokrywa wartość miedzi w wysokości 150 EUR / 100 kg (baza)
Dla kursu miedzi o przykładowej wartości z danego dnia 700EUR / 100 kg do dalszych obliczeń przyjmujemy 700-150 = 550 EUR /  100 kg miedzi.

Przykładowo:
Dla 1 szt produktu o zawartości miedzi 100 kg/1000 przy kursie miedzi 700 EUR/100 kg wartość dodatku miedziowego będzie następująca
100 kg/1000 * 550 EUR/100 kg = 0,55 EUR

W przypadku rozliczenia w PLN kurs miedzi i baza przeliczone są według średniego kursu EUR NBP.

Najnowsze wiadomości z naszej firmy

Nieczynne linie telefoniczne 17-18 czerwca 2024 roku

Dowiedz się więcej

ITM Industry Europe

Dowiedz się więcej

#MurrOnTour już w drodze

W połowie maja ruszyliśmy w trasę #MurrOnTour. Wewnątrz, wspólnie z Automatykami Murrelektronik oraz Państwa Opiekunami znajdziecie najpopularniejsze rozwiązania Murrelektronik.  …

Dowiedz się więcej

Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...