Technologia sieciowa | Murrelektronik

Technologia sieciowa Murrelektronik

Steruj danymi w dobrym kierunku

Pobierz Białą Księgę

Przemysłowe sieci komunikacyjne są podstawą cyfryzacji

Komunikacja maszyn i systemów szybko się rozwija. Sieci działają jak linie życia strumieni danych. Aby zapewnić udaną cyfryzację, trzeba mieć wydajną i niezawodną technologię sieciową. Trzeba wiedzieć, czy sieć komunikacyjna jest wystarczająco silna, aby poradzić sobie z rosnącą elastycznością aplikacji oraz jakie są warunki niezawodnego łączenia klasycznych i/lub cyfrowych urządzeń. Trzeba również wiedzieć, czy aplikacja jest przygotowana na przyszłe postępy w komunikacji danych.

Projektowanie, planowanie i wdrożenie przemysłowych komunikacji sieciowych wymaga dogłębnej wiedzy na temat technologii automatyzacji i uwzględnienia głównych wymagań dotyczących danych sieciowych – niezawodność, otwartość i elastyczność.

Murrelektronik wie, że liczy się nie tylko możliwość dostarczenia komponentów – począwszy od szerokiej oferty podstawowych switchy, aż po najnowsze technologie POE i przewody do ich łączenia – ale także wsparcie i wskazówki, które pomogą naszym partnerom zoptymalizować przepływ danych przy jednoczesnej redukcji nakładów na okablowanie.

Dzielenie się wiedzą, przedstawianie opcji (ich zalet i wad) oraz wyjaśnianie celu wykorzystania komponentów umożliwia postrzeganie sieci przemysłowych jako całości i podkreśla wartość dodaną wybranego rozwiązania.

Systemowa praca w sieci vs. wymagana praca w sieci

Dzisiejsze zakłady produkcyjne muszą być elastyczne i łatwe do zmiany. W efekcie, projekt topologii sieci ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia niezawodności funkcjonalnej maszyn i systemów związanej z danymi oraz zapewnienia ich zgodności z bieżącymi wymaganiami. Istotne jest również sprawdzenie koncepcji połączeń nadmiarowych poprzez ciągłą segmentację i nieograniczony dostęp do sieci wyższego poziomu.

Poza otwartością i elastycznością, sieci przemysłowe muszą być zaprojektowane tak, by pasowały do aplikacji. Poszczególne czynniki wybrane przez użytkowników końcowych – jak trwałość cyfrowa i rozbudowana diagnostyka – determinują właściwą topologię.

Switch to kapitan Twojej sieci

Komponenty inteligentnej infrastruktury – w skrócie switche – odczytują dane przychodzące i przesyłają je do właściwego urządzenia. Wydajność sieci zależy od wydajności switcha. Wybór pomiędzy switchami zarządzalnymi i niezarządzalnymi sprowadza się do potrzeby i funkcji urządzenia.

Switche niezarządzalne optymalizują przesył danych, ułatwiają instalację i redukują koszty całkowite – stosowanie ich w topologii sieci umożliwia optymalizowanie opcji zgodnie z przeznaczeniem.

Z kolei switche zarządzalne oferują szerokie możliwości konfiguracji portu i urządzenia. Przejmują ważne funkcje w analizie błędów, diagnostyce sieci i mechanizmów nadmiarowości. Optymalizują przesył danych, ale zwiększają wysiłek związany z konfiguracją, a przez to całkowity koszt. Zastosowanie ich w sieci oferuje jednak korzyści, które zapewniają większą kontrolę, również wtedy, gdy wymagany jest zdalny dostęp.

Wszystkie oczy na sieci przemysłowe!

Sześć poniższych przykładów ukazuje JAK i GDZIE odpowiednie switche mogą wzmocnić sieć przemysłową. Murrelektronik pokazuje w nich, jak zarządzanie ruchem danych za pomocą switchy daje możliwość wykorzystania odpowiedniej topologii w celu znalezienia właściwego rozwiązania za odpowiednią cenę.

Przyglądając się czynnikom, takim jak decentralizacja i stosując kompletne podejście systemowe, dla których Murrelektronik oferuje zindywidualizowane opcje, wiedza firmy na temat połączeń maszyn może rosnąć wraz z wydajnością sieci. Zoptymalizuj swoje sieci przemysłowe z technologią instalacji dostosowaną do Twoich potrzeb!

Przykład 1: Sprawdzenie topologii i zoptymalizowany przepływ danych

Przed

Punktem wyjścia są switche w szafie, z których przewody wychodzą do sieci i często prowadzą do tego samego miejsca. W zdecentralizowanych szafach sterowniczych może to skutkować ogromnymi problemami z miejscem i gmatwaniną przewodów.

albo

Można znacznie uprościć instalację i zwiększyć jej przejrzystość, umieszczając kolejny switch w drugiej szafie sterowniczej.

Po

Zdecentralizowany switch jest kapitanem sieci wychodzącym jednym przewodem z szafy, po którym następuje topologia gwiazdy w sieci.

albo

Zastąpienie switcha IP67 drugim switchem.

Korzyść

Niższy koszt ze względu na zużycie mniejszej ilości przewodów i przeniesienie szafy sterowniczej do sieci, krótszy czas instalacji, oszczędność miejsca, łatwiejsze rozwiązywanie problemów (w przypadku uszkodzenia przewodu pomiędzy szafą sterowniczą a modułem), mniejszy ciężar całej instalacji.

Zastosowanie

Centra logistyczne, linie produkcyjne (automotive), szeroki zakres aplikacji robotycznych, prasy, lakiernie, systemy dźwigowe, F&B, pojazdy z automatycznym prowadzeniem (AGV).

Wniosek

Bardziej nowoczesna instalacja maszyny/systemu z prostszym okablowaniem i optymalizacja kosztów.

Powrót do przeglądu

Przykład 2: Zmiana Profibus na ProfiNET

Przed

Stosowanie klasycznej technologii Profibus ma tę wadę, że Profibus nie jest już w pełni wspierany i działa jedynie w topologii liniowej. Ponadto, stosowanie długich przewodów sieciowych może powodować rozległe problemy w sieci. Kolejne wady to wymóg stosowania terminatorów (których brak może być częstym źródłem błędów), brak zintegrowanych usług IT oraz sztywne adresowanie.

Po

ProfiNet to otwarta topologia, która obsługuje różne układy (gwiazda/drzewo/itp.). Jest oparta na standardzie Industrial Ethernet dla transmisji danych. Nie tylko umożliwia połączenie na poziomie sieci, ale też gwarantuje przemysłowe funkcje IT. Terminator nie jest wymagany.

Ponadto, dzięki automatycznemu zarządzaniu topologią, ProfiNet skraca czas instalacji i przestojów. Urządzenia ProfiNet działają na zasadzie "plug and play". Można je łatwo zainstalować lub wymienić i są automatycznie programowane przez sterownik – żadna konfiguracja nie jest wymagana.

Korzyści

Wyjątkowo elastyczna struktura, otwartość na przyszłościowy standard ProfiNET, duża szybkość transmisji danych, rozbudowana diagnostyka, perspektywa TSN.

Zastosowanie

Każda branża stosująca Profibus; roboty ze wymiennymi narzędziami, linie transferowe automotive, inżynieria mechaniczna,  obrabiarki.

Wniosek

Inteligentne sieci wykorzystują najnowocześniejszy protokół ProfiNet do konfiguracji, utrzymania i rozwiązywania problemów. Starsze systemy Profibus nie są już wspierane i aktualizowane.

Powrót do przeglądu

Przykład 3: Przejście ze switchy niezarządzalnych na zarządzalne

Przed

Dla zapewnienia szybkiego i łatwego uruchomienia zainstalowano switche niezarządzalne. Ta konfiguracja nie wymaga programowania, ale nie pozwala na dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Po

Przejście na switche zarządzalne oferuje ich konfigurację z większą liczbą funkcji i możliwości diagnostycznych. Pełnią rolę przewodników dla ruchu danych i umożliwiają korzystanie z narzędzi konfiguracyjnych, takich jak TIA Portal. Możliwa jest zdalna komunikacja ze switchami i ich automatyczna konfiguracja za pomocą PLC.

Korzyści

Informacje systemowe umożliwiają analizę i rozbudowę funkcjonalną, a zdalny dostęp otwiera nowe możliwości serwisowe. Switche zarządzalne mogą być również pomocne w diagnostyce. System nie jest przeładowany zbyt dużą liczbą switchy. Konfiguracje można z łatwością skopiować i wdrożyć na innych switchach zarządzalnych. Dzięki switchom zarządzalnym ProfiNet, adresowanie i konfigurowanie odbywa się automatycznie przez sterownik podczas uruchamiania – switche zarządzalne ProfiNet nie wymagają bezpośredniej konfiguracji na miejscu, co obniża koszty instalacji.

Zastosowanie

Budowa maszyn, linie transferowe, maszyny mobilne, aplikacje robotyczne i F&B, w tym funkcje takie jak zdalne utrzymanie maszyn, monitorowanie stanu, konserwacja prewencyjna.

Wniosek

Switche zarządzalne generują wyższe koszty inwestycji, ale umożliwiają optymalną pracę sieci przemysłowych i płynny przesył danych. Dane aplikacji zapewniają diagnostykę. Planowana analiza topologii, zdalne utrzymanie i wbudowane rozwiązywanie problemów oszczędzają czas i pieniądze, zwłaszcza w przypadku nieplanowanych przestojów.

Powrót do przeglądu

 

Przykład 4: Modernizacja/rozbudowa

Przed

Modernizacja/rozbudowa maszyny stawia wyzwania, takie jak dodatkowe komponenty i przyłącza.

Po

Właściwa analiza systemu zapewnia optymalną pracę w sieci istniejących maszyn i nowych komponentów. Możliwe jest dodanie redundancji i ustandaryzowanie połączeń dla ułatwienia uruchomienia maszyny.

Korzyść

Maszyny są modernizowane dla zapewnienia parametrów wymaganych przez Klienta.

Zastosowanie

Modernizacja maszyn przez odnowienie technologii i/lub zaprzestanie stosowania nieaktualnych rozwiązań.

Wniosek

Odpowiednia modernizacja struktury sieciowej maszyny i gromadzenie danych w ramach istniejącego środowiska produkcyjnego.

Powrót do przeglądu

Przykład 5: Połączenie dla nowych maszyn

Przed

Planujesz zmianę okablowania maszyny z klasycznych, znanych metod na obecne technologie i standardy, ale nie chcesz przegapić okazji, by poznać alternatywne rozwiązania i innowacje.

Po

Prawdziwie systemowe podejście do konsultingu sieciowego przynosi większe zrozumienie opcji dostępnych w różnych topologiach/platformach, w tym dodanie fukcji takich jak analiza danych i rozwiązywanie problemów.

Korzyść

Dzięki właściwej topologii maszyny stają się modułowe, co ułatwia ich powielanie i skraca czas uruchamiania.

Zastosowanie

Nowe maszyny można budować w każdej strefie przemysłu.

Wniosek

Redukcja kosztów, większe know-how w zakresie podłączania maszyn i lepsza efektywność własnych rozwiązań – wszystko jest możliwe.

Powrót do przeglądu

Przykład 6: Sieć scentralizowana i zdecentralizowana (IP20 lub IP67)

Przed

Standardem jest integracja ze switchem IP20 w szafie sterowniczej. Jeśli wymagana jest wersja zdecentralizowana, dodawana jest kolejna szafa sterowniczna wyposażona w switch IP20.

Po

W procesie doprowadzania sieci i urządzeń peryferyjnych IO do sieci instalowane są zdecentralizowane switche o odpowiednim stopniu ochrony IP. To znacząco redukuje miejsce, okablowanie i koszty instalacji.

Korzyść

Usprawnienie infrastruktury Ethernet i związana z tym redukcja okablowania przynosi oszczędności w całej instalacji. Topologia sieciowa staje się prostsza, bardziej przejrzysta i umożliwia skrócenie czasu uruchomienia.

Zastosowanie

Logistyka, linie produkcyjne, duże zakłady (pakowanie, lakiernie, dźwigi/suwnice), pojazdy AGV.

Wniosek

Zdecentralizowane, zoptymalizowane kosztowo połączenia maszyn dostosowane do potrzeb.

Powrót do przeglądu

 

Pobierz Białą Księgę

Wypełnij formularz, aby uzyskać dostęp do strefy pobierania.

Proszę wpisać wynik działania matematycznego.
captcha
*Pole obowiązkowe
Zawsze dostępni!
Interesują nas wasze pytania...