Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Cube67

Modułowy system sieciowy

Ekonomiczne podłączenie czujników i elementów

Cube67 jest nagradzanym, modułowym systemem magistrali Murrelektronik. Można go dostosować szczególnie precyzyjnie do wymagań dotyczących rozwiązań instalacyjnych. Cechy charakterystyczne Cube67 to: złącza wtykowe, solidna konstrukcja, zalane moduły, jak również wielofunkcyjne wejścia i wyjścia. Moduły umieszczane są w pobliżu realizacji procesu. Kabel hybrydowy zapewnia połączenie z węzłem magistrali oraz przesyłanie danych i zasilanie.


Wiele wariantów układu dzięki różnorodności modułów

  • Węzły magistrali dla wszystkich typowych systemów sieciowych
  • do 32 modułów z tylko jednym adresem węzła
  • długości kabli do 2 x 30 metrów
  • układ aplikacji w formie gwiazdy
  • różnorodne moduły do przesyłania sygnałów analogowych, cyfrowych i seryjnych
  • ponad 80 funkcjonalnie różnych modułów Cube67

Minimalne nakłady techniczne

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego węzła magistrali można zintegrować bez problemu koncepcje instalacji na bazie Cube20 i Cube67 z nadrzędnymi systemami magistrali Fieldbus. Nakłady techniczne są niskie, ponieważ układ urządzenia peryferyjnego We/Wy poza węzłem magistrali może być we wszystkich maszynach i urządzeniach taki sam.

Odporność na wpływy środowiskowe

Komponent ten jest pyłoszczelny, zabezpieczony przed przypadkowym dotknięciem i chroniony przed czasowym zanurzeniem (30 minut pod wodą na głębokości 1 m).

Koncepcja dla wszystkich wariantów

Maszyny i urządzenia różnią się często tylko opcją. W przypadku zarządzania opcjami maszyn Machine Option Management (MOM) projektowanie sprzętu i oprogramowania następuje tylko raz na podstawie znormalizowanej pełnej wersji. Potem w rzeczywistej maszynie aktywowane są jedynie faktycznie istniejące komponenty. Upraszcza to proces uruchamiania.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować