Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Cube20

System I/O dla szaf sterowniczych

488 punktów I/O na 90 centymetrach

Cube20 jest modułową stacją I/O dla szaf sterowniczych, która może pracować w połączeniu z Cube67. Dzięki kompaktowym modułom o wysokim stopniu gęstości upakowania do 32 kanałów zredukowane zostają znacznie nakłady na obsługę w szafie sterowniczej. Do 488 punktów I/O na szerokości zaledwie 90 centymetrów zapewnia oszczędność miejsca w szafie sterowniczej.


Magistrala w szafie sterowniczej

  • Komponenty interfejsu do przejścia na Cube67
  • bezobsługowe zaciski sprężynowe
  • różne grupy potencjałów dzięki separacji galwanicznej
  • przezroczyste zaciski przyłączowe z diodą LED w celu łatwej lokalizacji błędów
  • do 15 modułów z tylko jednym adresem węzła
  • do 10 metrów długości kabla dla modułów Cube67

Minimalne nakłady techniczne

Dzięki zastosowaniu odpowiedniego węzła magistrali można zintegrować bez problemu koncepcje instalacji na bazie Cube20 i Cube67 z nadrzędnymi systemami magistrali Fieldbus. Nakłady techniczne są niskie, ponieważ układ urządzenia peryferyjnego We/Wy poza węzłem magistrali może być we wszystkich maszynach i urządzeniach taki sam.

Koncepcja dla wszystkich wariantów

Maszyny i urządzenia różnią się często tylko opcją. W przypadku zarządzania opcjami maszyn Machine Option Management (MOM) projektowanie sprzętu i oprogramowania następuje tylko raz na podstawie znormalizowanej pełnej wersji. Potem w rzeczywistej maszynie aktywowane są jedynie faktycznie istniejące komponenty. Upraszcza to proces uruchamiania.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować