Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Transformatory

MTS, MST, MET lub MTL

Właściwe napięcie dla każdego zastosowania

Transformatory muszą być elastyczne, ponieważ w różnych sytuacjach wymagane są różne napięcia. Gama produktów Murrelektronik oferuje tę elastyczność. Liczne transformatory separacyjne, sterujące i bezpieczeństwa zapewniają właściwe rozwiązania dla każdego zastosowania. Transformatory Murrelektronik są niezawodne i bezpieczne. Różne napięcia oraz liczne dopuszczenia umożliwiają ich zastosowanie na całym świecie.


Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa oraz autotransformatory

  • dla zakresu wyjściowego od 20 VA do 63 kVA
  • możliwość stosowania na całym świecie
  • elastyczne i uniwersalne
  • łatwa instalacja
  • rozwiązania dostosowane do specjalnych wymogów klienta
  • wysoka kompetencja wykonania
  • produkcja w sąsiedztwie klienta w Europie i Azji

Wszystkie istotne aprobaty

Transformatory Murrelektronik dopuszczone są przez UL według kategorii XPTQ2 / 8 "General Purpose" i XOUR2/8 "Construction only". Dopuszczenie GL dla zastosowań morskich może być również zrealizowane w zakresie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Dostosowane do indywidualnych zastosowań

Murrelektronik opracowuje i produkuje transformatory do zastosowań specjalnych, które jako dostosowane do indywidualnych potrzeb spełniają konkretne wymagania. Standaryzowany proces zapewnia krótkie terminy realizacji.

Raz założone, trwale połączone

Połączenia za pomocą zacisków sprężynowych są trwałe i bezpieczne, nawet podczas transportu lub w środowisku przemysłowym narażonym na wibracje. Niektórzy monteży preferują zaciski śrubowe, są one również dostępne dla transformatorów Murrelektronik. Dodatkowo dostępne są zaciski bezpiecznikowe (do 10 A).

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować