Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

MICO+

Inteligentne rozdzielacze prądu

Monitorowanie, wykrywanie, wyłączanie

MICO+ to inteligentny system zasilania do zastosowań w zakresie 24 VDC. Element szaf sterowniczych monitoruje prądy na maksymalnie czterech kanałach, sygnalizuje obciążenia graniczne i działa konsekwentnie w przypadku zwarcia lub przeciążenia.


Elektroniczna kontrola obwodu obciążenia 24 V DC

  • cztery kanały wyjściowe
  • regulowane zakresy prądowe
  • pilot zdalnego załączania i wyłączania za pomocą sygnału 24 VDC
  • zbiorczy styk sygnalizacyjny
  • minimalna strata mocy
  • niezależna od temperatury
  • optymalne wyłączanie: tak wcześnie, jak to jest konieczne, tak późno, jak to jest możliwe

Kompleksowe aprobaty

Moduły Murrelektronik dysponują kompleksowymi dopuszczeniami. Umożliwia to zastosowanie na całym świecie i jest szczególnie ważne dla firm zorientowanych na eksport.

Unikanie pików rozruchowych

Dzięki opóźnionemu w czasie (kaskadowemu) załączaniu poszczególnych ścieżek prądowych MICO eliminuje niepożądane szczytowe wartości prądu włączeniowego. Dzięki temu można używać zasilaczy o niższym prądzie wyjściowym.

Zmniejszone koszty okablowania

Za pomocą zintegrowanego układu mostkowego można połączyć ze sobą kilka modułów MICO bez nakładów na okablowanie. Tym samym obniżeniu ulegają koszty instalacji oraz potencjał błędów.

Bezobsługowe i odporne na wibracje

Sprężynowe zaciski przyłączeniowe umożliwiają szybką instalację w bardzo krótkim czasie. Są one bezobsługowe i odporne na wibracje. Konserwacja polegająca na dokręcaniu zacisków śrubowych nie jest wymagana.

Indywidualna aktywacja kanałów

Każdy kanał można wyłączyć indywidualnie przez naciśnięcie przycisku i włączyć ponownie.

Zapamiętywanie stanu pracy

Moduł zapamiętuje stan pracy każdego kanału, również po zresetowaniu napięcia. Ułatwia to wyszukiwanie błędów, na przykład po sytuacji zatrzymania awaryjnego.

Do 20000 µF

Na kanał można załadować do 20000 µF. Tak więc można bez problemu monitorować wiele odbiorników o dużej pojemności.

Wczesne zapobieganie awariom

Jeżeli na jednym z kanałów osiągnięte zostanie obciążenie w wysokości 90 % nastawionego prądu obciążenia, następuje komunikat ostrzegawczy. W ten sposób można wcześnie zapobiec awarii kanałów przez zwiększone zapotrzebowanie mocy w trakcie bieżącej eksploatacji, na przykład ze względu na zużycie zaworów lub silników.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować