Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

Mico Pro®

Elastyczne monitorowanie prądu 24 V DC

Modułowy system monitorowania prądu

Mico Pro to innowacyjny system monitorowania prądu 12 i 24 V. To modułowe rozwiązanie można zaadaptować dokłądnie do potrzeb aplikacji, co daje korzystny bilans kosztów i zysków, a przy tym zajmuje niewiele miejsca. Opatentowany system zasilania gwarantuje optymalną pracę maszyny. Dodatkowa korzyść: koncepcja zintegrowanego bloku potencjałów znacząco upraszcza okablowanie.

W ofercie dostępne są moduły z jednym, dwoma i czterema kanałami. W modułach fix zakres prądu jest stały (2, 4, 6, 8, 10 i 16 A). W modułach flex zakres prądu można regulowa od 1 do 10 lub od 11 do 20 A. Ich niewielka szerokość (8, 12 lub 24 mm) umożliwia znaczącą oszczędność miejsca.

Konstrukcja kaskadowa umożliwia podłączanie dodatkowej stacji Mico Pro na kanale Mico. To znaczna oszczędność kosztów i prac instalacyjnych, zwłaszcza w aplikacjach zdecentralizowanych.


Mico Pro® oznacza

  • Modułowość – dokładnie do ostatniego kanału
  • Zintegrowany blok potencjałów – znaczące uproszczenie okablowania
  • Praktyczne mocowanie – montaż nie wymaga użycia narzędzi
  • Diagnostyka – bezpośrednio na module lub poprzez PLC
  • Przełączanie kanałów

Wczesne zapobieganie awariom

Jeżeli na jednym z kanałów osiągnięte zostanie obciążenie w wysokości 90 % nastawionego prądu obciążenia, następuje komunikat ostrzegawczy. W ten sposób można wcześnie zapobiec awarii kanałów przez zwiększone zapotrzebowanie mocy w trakcie bieżącej eksploatacji, na przykład ze względu na zużycie zaworów lub silników.

Łatwe połączenie z MICO

MB Redundancy Balance łączony jest za pomocą zintegrowanego układu mostkowego bezpośrednio i bez nakładów na okablowanie z elektronicznym układem kontrolnym obwodu obciążenia MICO. Można to wykonać w krótkim czasie i uniknąć przy tym błędów instalacyjnych. Układ mostkowy wykazuje wysoką zdolność obciążenia do 40 A.

Unikanie pików rozruchowych

Dzięki opóźnionemu w czasie (kaskadowemu) załączaniu poszczególnych ścieżek prądowych MICO eliminuje niepożądane szczytowe wartości prądu włączeniowego. Dzięki temu można używać zasilaczy o niższym prądzie wyjściowym.

Duża oszczędność czasu

Zaciski sprężynowe są tak zaprojektowane, że przewody połączeniowe można w łatwy sposób zamontować ręcznie od przodu. Trwały styk powstaje bez jakiegokolwiek dokręcania. Prosta i bezpieczna technologia połączeń zapewniająca istotną oszczędność czasu.

Zapamiętywanie stanu pracy

Moduł zapamiętuje stan pracy każdego kanału, również po zresetowaniu napięcia. Ułatwia to wyszukiwanie błędów, na przykład po sytuacji zatrzymania awaryjnego.

Kompleksowe aprobaty

Moduły Murrelektronik dysponują kompleksowymi dopuszczeniami. Umożliwia to zastosowanie na całym świecie i jest szczególnie ważne dla firm zorientowanych na eksport.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować