Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

MICO Fuse

Inteligentne rozdzielacze prądu

Zabezpieczenie kanałów przy mniejszych nakładach

MICO Fuse jest wygodną alternatywą dla zastosowania pojedynczych zacisków bezpiecznikowych. Moduł kompaktowy posiada osiem gniazd bezpieczników topikowych, które można obsługiwać od przodu. W ten sposób można zabezpieczyć do ośmiu kanałów. Wariant MICO Fuse 24 LED sygnalizuje dodatkowo stan pracy poszczególnych kanałów za pomocą czerwonych i zielonych diod LED. Zbiorczy styk sygnalizacyjny przekazuje tutaj do sterownika aktualną informację dotyczącą stanu. Wariant uniwersalny MICO Fuse 250 obejmuje całe spektrum od 0 do 250 V AC/DC.


Wygodne monitorowanie bezpieczników topikowych

  • osiem kanałów wyjściowych obsługiwanych z przodu
  • szczególna oszczędność miejsca
  • wspólne zasilanie napięciowe dla wszystkich kanałów
  • niewielkie nakłady na okablowanie
  • szerokie możliwości oznakowania
  • prąd sumujący do 40 A

Bezobsługowe i odporne na wibracje

Sprężynowe zaciski przyłączeniowe umożliwiają szybką instalację w bardzo krótkim czasie. Są one bezobsługowe i odporne na wibracje. Konserwacja polegająca na dokręcaniu zacisków śrubowych nie jest wymagana.

Kompleksowe aprobaty

Moduły Murrelektronik dysponują kompleksowymi dopuszczeniami. Umożliwia to zastosowanie na całym świecie i jest szczególnie ważne dla firm zorientowanych na eksport.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować