Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Oferta

MICO Basic

Inteligentne rozdzielacze prądu

Monitorowanie, wykrywanie, wyłączanie

MICO to inteligentny system zasilania do zastosowań w zakresie 24 VDC. Sposób wyłączenia jest tak zaprojektowany, aby następowało ono tak wcześnie, jak to jest konieczne, lecz zarazem tak późno, jak to jest możliwe. Moduły te nadają się do zastosowań, w których wiele czujników i urządzeń wykonawczych zabezpieczanych jest z podobnymi wymogami. Zakresy prądowe są ustawione na stałe. Kompaktowe moduły monitorują cztery lub osiem kanałów 2, 4 lub 6 A.


Elektroniczna kontrola obwodu obciążenia 24 V DC

  • cztery lub osiem kanałów wyjściowych
  • ustawione na stałe prądy wyzwalania (2, 4 lub 6 A)
  • szczególnie oszczędne (66 procent mniejsze zapotrzebowanie miejsca w porównaniu do wyłączników instalacyjnych)
  • zdalne załączanie za pomocą sygnału 24 VDC
  • zbiorczy styk sygnalizacyjny
  • minimalna strata mocy
  • niezależna od temperatury
  • optymalne wyłączanie: tak wcześnie, jak to jest konieczne, tak późno, jak to jest możliwe

Kompleksowe aprobaty

Moduły Murrelektronik dysponują kompleksowymi dopuszczeniami. Umożliwia to zastosowanie na całym świecie i jest szczególnie ważne dla firm zorientowanych na eksport.

Unikanie pików rozruchowych

Dzięki opóźnionemu w czasie (kaskadowemu) załączaniu poszczególnych ścieżek prądowych MICO eliminuje niepożądane szczytowe wartości prądu włączeniowego. Dzięki temu można używać zasilaczy o niższym prądzie wyjściowym.

Zmniejszone koszty okablowania

Za pomocą zintegrowanego układu mostkowego można połączyć ze sobą kilka modułów MICO bez nakładów na okablowanie. Tym samym obniżeniu ulegają koszty instalacji oraz potencjał błędów.

Bezobsługowe i odporne na wibracje

Sprężynowe zaciski przyłączeniowe umożliwiają szybką instalację w bardzo krótkim czasie. Są one bezobsługowe i odporne na wibracje. Konserwacja polegająca na dokręcaniu zacisków śrubowych nie jest wymagana.

Zapamiętywanie stanu pracy

Moduł zapamiętuje stan pracy każdego kanału, również po zresetowaniu napięcia. Ułatwia to wyszukiwanie błędów, na przykład po sytuacji zatrzymania awaryjnego.

Do 20000 µF

Na kanał można załadować do 20000 µF. Tak więc można bez problemu monitorować wiele odbiorników o dużej pojemności.

Wczesne zapobieganie awariom

Jeżeli na jednym z kanałów osiągnięte zostanie obciążenie w wysokości 90 % nastawionego prądu obciążenia, następuje komunikat ostrzegawczy. W ten sposób można wcześnie zapobiec awarii kanałów przez zwiększone zapotrzebowanie mocy w trakcie bieżącej eksploatacji, na przykład ze względu na zużycie zaworów lub silników.

Dalsze informacje


Może także Państwa interesować