Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Gałęzie przemysłu / Przemysł spożywczy / Rozwiązania higieniczne

Przemysł spożywczy:

Rozwiązania higieniczne

Jeśli chodzi o higienę, czystość i ochronę antykorozyją, przemysł spożywczy nie idzie na kompromisy. Odpady nie mogą nigdzie zalegać – muszą być usunięte. Wymagania w zakresie higieny i wydajności maszyn i systemów stale wzrastają.

WYMAGANIA

  • Zgodność z wymogami prawnymi
  • Zgodność z instrukcjami
  • Odporność na środki czystości
  • Stosowanie zatwierdzonych materiałów
  • Stała szczelność

Międzynarodowe wymagania, nowe instrukcje organizacji takich jak EHEDG lub FDA i międzynarodowe standardy stawiają rygorystyczne warunki. Dyrektywy EC numer 1935/2004 i 10/2011, jak również FDA (CRF 170ff) zawierają wyraźne specyfikacje w zakresie użycia plastiku w sektorze spożywczym.

Wpływają one nie tylko na wybór dopuszczalnych materiałów, ale także na czas potrzebny na ich instalację – szczególnie w zakresie prowadzenia przewodów czujników i elementów wykonawczych w strefach kontaktu z żywnością. Moduły pasywne ze stali nierdzewnej Murrelektronik to efektywne rozwiązania w tym zakresie, ponieważ znacząco redukują liczbę koniecznych do poprowadzenia przewodów, co bywa pracochłonne i kosztowne.

Moduły ze stali nierdzewnej serii MVP12 Steel w połączeniu z konektorami serii MVP12 Steel są odpowiednie do zastosowania w obszarze produktów i wtrysków zgodnie z DIN EN 1672-2 / DIN EN ISO 14159, a także wytrzymują stałe czyszczenie pod ciśnieniem dzięki stopniowi ochrony IP69K.

Dla zastosowań, które nie wymagają czyszczenia pod ciśnieniem, dostępne są konektory w szarych osłonkach, na których zanieczyszczenia są dobrze widoczne.

Poza standardowymi uszczelkami O-ring, konektory dla przemysłu spożywczego posiadają także innowacyjny profil uszczelki, który gwarantują dodatkową ochronę na przykład na działanie agresywnych środków czyszczących.