Murrelektronik

Przemysł spożywczy:

Maksymalna niezawodność przy minimalnym zużyciu energii

Niezwykle ważnym aspektem w przemyśle spożywczym jest niezawodny i wydajny zakład produkcyjny. Dotyczy to również procesów pierwotnego, wtórnego i finalnego pakowania.

Chodzi przede wszystkim o unikanie kosztownych przestojów i krytycznej konsumpcji energii. Energooszczędne produkty umożliwiają spełnianie wysokich europejskich wymogów ochrony środowiska stawianych zakładom produkcyjnym.

Produkty stosowane w strefach mokrych muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie higieny i czystości – muszą być szczelne. Konieczne jest opracowanie elementów wytrzymałych, bezpiecznych i możliwie najmniejszych, a także charakteryzujących się długą żywotnością.

Producenci maszyn stają w obliczu kolejnego wyzwania: opracowanie koncepcji maszyny w sposób modułowy, co jest ekonomiczne i umożliwia oferowanie odpowiedniego rozwiązania dla różnych wymagań klientów.

Przyjmujemy to wyzwanie i oferujemy doskonałe rozwiązania spełniające specjalne wymogi przemysłu spożywczego i pakowania.

WYMAGANIA

  • Wysoka niezawodność
  • Niskie zużycie energii
  • Systemy modułowe
  • Wytrzymałe produkty
  • Niewielkie rozmiary
  • Higieniczna konstrukcja

Murrelektronik oferuje

  • Uniwersalne rozwiązania systemowe
  • Kompleksowa diagnostyka dla szybkiego rozwiązywania problemów
  • Ekstremalna efektywność energetyczna
  • Zaprojektowane i pozyskiwane zgodnie z wymogami ECOLAB/FDA

Nasze rozwiązania dla przemysłu spożywczego

Rozwiązania z zakresu automatyki

Niezawodne koncepcje instalacji łączą wszystkie punkty I/O systemu lub maszyny z kontrolerem w sposób ekonomiczny. Jednakże, efektywność energetyczna może być różnie rozumiana w zależności od obszaru przemysłu spożywczego i pakowania oraz indywidualnych wymogów aplikacji.więcej

Niezawodność procesów i rozwiązania dla utrzymania ruchu

Optymalna praca maszyn jest priorytetem w przemyśle spożywczym i pakowania. Konieczne jest unikanie długich czasów przestojów spowodowanych zmianą lub awarią maszyny, ponieważ powodują one duże straty finansowe. Szybka reakcja jest więc kluczowa.więcej

Rozwiązania z zakresu zasilania

Zasilanie potrzebne jest w wielu obszarach przemysłu spożywczego. Procesy chłodzenia, transport, napełnianie i energochłonne maszyny mogą generować wysokie koszty. Według aktualnych danych koszty energii stanowią trzeci co do wielkości koszt produkcyjny przedsiębiorstw.więcej

Rozwiązania higieniczne

Jeśli chodzi o higienę, czystość i ochronę antykorozyją, przemysł spożywczy nie idzie na kompromisy. Odpady nie mogą nigdzie zalegać – muszą być usunięte. Wymagania w zakresie higieny i wydajności maszyn i systemów stale wzrastają.więcej