Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Gałęzie przemysłu / Przemysł spożywczy / Niezawodność procesów i UR

Przemysł spożywczy:

Niezawodność procesów i rozwiązania dla utrzymania ruchu

Optymalna praca maszyn jest priorytetem w przemyśle spożywczym i pakowania. Konieczne jest unikanie długich czasów przestojów spowodowanych zmianą lub awarią maszyny, ponieważ powodują one duże straty finansowe. Szybka reakcja jest więc kluczowa.

WYMAGANIA

  • Wysoka produktywność
  • Optymalne czasy montażu
  • Wysoka niezawodność procesów
  • Funkcja wczesnego ostrzegania w sytuacjach awaryjnych
  • Minimalizacja czasów przestoju
  • Przestrzeganie standardów jakościowych

Modułowy łącznik mediów Modlink Vario to doskonały przykład minimalizacji czasu montażu w każdym obszarze. Pozwalają na łączenie mediów takich jak powietrze czy oleje bez wycieków oraz dokonywanie połączeń elektrycznych podczas pracy maszyny.

Rozwiązania Murrelektronik umożliwiają reagowanie na nieprawidłowości występujące podczas pracy, zanim wystąpi problem. Na przykład inteligentna dystrybucja prądu MICO sygnalizuje osiągnięcie 90% ustawionej wartości obciążenia. Emparo 3~ 40A oferuje funkcję diagnostyki prewencyjnej, która – w zależności od obciążenia zasilacza – generuje powiadomienie o tym, kiedy należy wymienić urządzenie. To gwarantuje maksymalne wykorzystanie każdego zasilacza bez zwiększonego ryzyka awarii.

W celu dalszej minimalizacji ryzyka wystąpienia przestoju spowodowanego awarią zasilacza, Murrelektronik oferuje zasilacze redundantne i odpowiednie systemy buforowania, które kompensują spadki napięcia i umożliwiają bezpieczne wyłączenie procedury w przypadku awarii.

W przypadku wystąpienia przestoju w procesach przemysłu spożywczego lub pierwotnego pakowania pomimo zastosowania środków zapobiegawczych, natychmiast powstaje ryzyko pogorszenia jakości żywności, a w najgorszym przypadku może doprowadzić do utraty całej partii. W przemyśle pakowania przestoje oznaczają brak możliwości przeprowadzenia krótkich cykli pakowania, co prowadzi do opóźnienia w dostawach deklarowanych ilości w terminie.

Dlatego kluczowa jest szybka reakcja na błędy. Czasochłonne rozwiązywanie problemów to nie jest właściwa droga. Murrelektronik oferuje różne rozwiązania umożliwiające szybką i efektywną diagnostykę oraz naprawę błędów. Nasze motto brzmi: “Nie szukaj błędów – znajduj je!”

Wszystkie rozwiązania Murrelektronik – od zasilaczy po technologię automatyki – oferują funkcje raportowania diagnostycznego, które ułatwiają rozwiązywanie problemów. Na przykład nasze systemy IO dysponują funkcją prostej diagnostyki za pomocą diod LED na porcie, którą można rozszerzyć do transmisji szczegółowych danych do kontrolera poprzez sieć. Zasilacze i jednostki dystrybucji przesyłają wiadomości diagnostyczne do kontrolera za pośrednictwem styków alarmowych.

Dzięki z IoT nowe narzędzia diagnostyczne idą nawet o krok dalej i w czasie rzeczywistym wyświetlają informacje o nieprawidłowościach - takich jak zwiększone zużycie prądu lub piki napięciowe – na ekranie smartfona lub tabletu.