Murrelektronik

You are here: Murrelektronik – stay connected / Firma / Centrum testowe

Centrum kontroli Murrelektronik

Wymagające testy wszystkich produktów – symulacja najtrudniejszych warunków pracy

Zanim produkty Murrelektronik trafią na rynek, poddaje się je licznym testom. Nie tylko po to, by zadośćuczynić wymogom odpowiednich przepisów prawnych, lecz przede wszystkim, by sprostać wysokim wymogom jakościowym naszych klientów oraz wewnętrznym bardzo surowym kryteriom. Testy laboratoryjne przeprowadzane są w specjalnie w tym celu powołanym Centrum Kontroli Jakości.

Centrum Kontroli Murrelektronik służyło pierwotnie jako laboratorium EMC. Przeprowadzano tam testy dokumentujące kompatybilność elektromagnetyczną poszczególnych produktów. Spełnienie wymogów nakładanych przez dyrektywę EMC to jeden z ważniejszych wymogów oznaczania produktów znakiem CE. Centrum Kontroli Jakości Murrelektronik otrzymało akredytację na prowadzenie bieżących badań kompatybilności elektromagnetycznej.

Celem dyrektywy niskonapięciowej jest zapewnienie bezpieczeństwa produktów. Podczas użytkowania w standardowych warunkach, nawet w wypadku awarii, produkt nie może stanowić zagrożenia dla użytkowników. Nasze centrum uzyskało zezwolenie na prowadzenie większości testów, koniecznych do udokumentowania, że wymogi dyrektywy są spełnione. Wykonuje się tu na przykład pomiary prądów zwarciowych, testy wysokonapięciowe oraz określa obszary możliwych wyładowań.

Podczas testów kontrolowane są wszystkie techniczne właściwości produktów, przy czym szczególny nacisk kładziony jest na sprawdzenie i udokumentowanie przydatności w zastosowaniach przemysłowych każdego poszczególnego komponentu. Badania odporności na wpływy środowiska zewnętrznego i mediów pozwalają wyciągnąć wnioski dotyczące przydatności do przemysłowych zastosowań w najbardziej niekorzystnych warunkach zewnętrznych. W trwających nawet kilka tygodni testach wytrzymałościowych produkty poddawane są skrajnym obciążeniom mechanicznym i chemicznym. Szczegółowa analiza wyników pozwala na ciągłe podnoszenie standardów jakościowych.

Centrum Kontroli Jakości Murrelektronik to jeden z ważniejszych działów całego przedsiębiorstwa – dysponując szerokimi możliwościami diagnostycznymi świadczy on także usługi podmiotom zewnętrznym. Mogą Państwo nawiązać kontakt z działem kontroli pod numerem telefonu: (32) 730 00 20 lub mailem na info@murrelektronik.pl

Oddziały na świecie

Oddziały na świecie

Kontakt jest dla nas bardzo ważny. Na całym świecie znajdą Państwo nasze oddziały i dystrybutorów.

więcej

Nowości

Odkryj nowe technologie podczas Hannover Messe 2019

mar 18, 2019
Hannover Messe to wiodące na świecie targi branżowe podczas których Murrelektronik przedstawi atrakcyjne...

Targi branżowe Automaticon 2019

mar 11, 2019
Automaticon to największe w Polsce, profesjonalne forum, na którym spotykają się producenci, kompletatorzy i...