Murrelektronik

Nowości produktowe

lut 03, 2020

Idealny system monitorowania prądu

Mico Pro to innowacyjny system monitorowania prądu stałego o napięciu 24 V od Murrelektronik. Modułowa budowa systemu umożliwia konfigurację idealnie dopasowaną do danego zastosowania - co przekłada się na dodatkowe korzyści w postaci oszczędności miejsca w szafie sterowniczej. Opatentowany mechanizm wyłączania zapewnia maksymalną dostępność maszyny. Dodatkową zaletą jest koncepcja zintegrowanego rozkładu potencjału. To znacznie ogranicza okablowanie szafy sterownicze.

 Instalacje elektryczne są kluczowymi elementami maszyn i systemów, dostarczającymi energię wymaganą do ich pracy. Przeciążenia i zwarcia mogą wywoływać usterki systemów zasilania, powodując przestój maszyny, zatrzymanie produkcji i generując związane z tym koszty. Aby zapewnić maksymalną niezawodność instalacji zasilających, problemy te trzeba eliminować. System Murrelektronik, obejmujący wysokiej jakości zasilacze oraz urządzenia do monitorowania prądu MICO Pro to optymalne rozwiązanie, zapewniające wysoką dostępność wyposażenia.

 Od wprowadzenia na rynek w 2006 roku innowacyjny system monitorowania prądu MICO znalazł zastosowanie w wielu maszynach i zakładach. W odróżnieniu od wykorzystywanych wcześniej miniaturowych wyłączników, urządzenia MICO działają niezawodnie nawet przy okablowaniu o znacznej długości i małych przekrojach, powszechnie stosowanych w obwodach 24 VDC. Zapewnia to długotrwałą, stabilną i pewną ochronę instalacji prądu stałego o napięciu 24 V.

 Wszystkie kanały instalacji są indywidualnie monitorowane pod kątem obciążenia za pomocą naszego opatentowanego mechanizmu wyłączania. Zgodnie z przyjętą przez nas zasadą wykrywania błędów na wczesnym etapie, wadliwe kanały są wyłączane indywidualnie. Źródła usterek, przykładowo przeciążenia spowodowane zużyciem odbiornika lub zwarciem mogą być szybko i precyzyjnie lokalizowane za pomocą funkcji diagnostycznych. Po usunięciu błędu dany kanał zostaje przywrócony do eksploatacji. Kanały nie są oczywiście wyłączane w przypadku celowych i krótkotrwałych przeciążeń, na przykład podczas uruchamiania odbiorników pojemnościowych. MICO umożliwia stosowanie szybkich i skutecznych rozwiązań diagnostycznych - eliminujących długie przestoje i kluczowych dla niezawodnego przebiegu procesów produkcyjnych.

Rozwiązania doskonale dopasowane do zastosowań

 Aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie modułowości i miniaturyzacji w automatyce Murrelektronik nadal rozwija koncepcję urządzeń MICO. MICO Pro to modułowe rozwiązanie: systemy zabezpieczeń można projektować tak, aby były idealnie dostosowane do potrzeb użytkowników w danym zastosowaniu. Stacja dysponuje dokładnie taką ilością kanałów, jaka jest wymagana w określonym przypadku. Szeroki katalog rozwiązań obejmuje wersje jedno-, dwu-, i czterokanałowe, które są już wstępnie skonfigurowane lub mogą być w sposób elastyczny dopasowane do wymagań klienta. Wprowadzanie ewentualnych rozszerzeń w przyszłości nie stanowi problemu. W razie konieczności zabezpieczenia kolejnych kanałów, wystarczy wpiąć dodatkowy moduł.

 Aby zapewnić niezawodność stacji zabezpieczających MICO Pro, Murrelektronik dba o najwyższą jakość na każdym etapie produkcji. Już od etapu projektowania korzystamy z najlepszych komponentów, gwarantujących wyjątkową wydajność i brak naprężeń termicznych w trakcie eksploatacji. Przekłada się to na wysoki poziom niezawodności - średni czas między awariami to ponad 2,4 miliona godzin. Nasze badania - przykładowo dla ponad 1000 zwarć - potwierdzają trwałość komponentów nawet w najcięższych warunkach. To gwarancja wyjątkowej trwałości i regularnej dostępności systemu.

Więcej miejsca w szafie sterowniczej

 Stację MICO Pro można skonfigurować z dokładną liczbą modułów wymaganą dla danego zastosowania, co pozwala ograniczyć ilość zajmowanego miejsca w szafce sterowniczej. W opcji możliwa jest integracja z zasilaczami zaprojektowanymi dla systemu MICO Pro. Zastępują one moduł zasilający i oferują te same funkcje diagnostyczne: zbiorcze komunikaty alarmowe, 90-procentowe wczesne ostrzeżenia, sygnał zdalnego sterowania. Energooszczędne zasilacze dostarczają prąd o natężeniu do 20 A, pracując w układzie równoległym i są podłączane w sposób intuicyjny za pomocą zworek.

Kolejną cechą systemu MICO Pro, która również pozwala zaoszczędzić miejsce w szafce sterowniczej są bloki potencjałów. W ten sposób eliminuje się rozkład beznapięciowy oraz wymagane w takim przypadku listwy zaciskowe, zwalniając znaczną ilość miejsca w szafie sterowniczej. Odbiorniki są podłączone bezpośrednio do każdego kanału i mogą być łatwo oznaczone.

 To upraszcza instalację wewnątrz szafy sterowniczej i ogranicza okablowanie. Rezultat: niższe koszty ogólne.

Przyszłościowe zastosowania 

W przypadku korzystania z dwóch lub więcej szaf sterowniczych obsługujących maszynę lub system, MICO Pro eliminuje konieczność podłączania dwóch źródeł zasilania. Przy zastosowaniu modułów wysokoprądowych (> 10 A) zasilanie można selektywnie przekazywać z głównej szafy rozdzielczej na dalsze tablice rozdzielcze. Dzięki tej selektywności wyłączany jest tylko kanał, na którym nastąpiło zwarcie lub przeciążenie. 

W systemach automatyki coraz częściej wykorzystywane są energochłonne urządzenia. MICO Pro także w ich przypadku zapewnia skuteczną ochronę. Kable zasilające M12 (kodowanie L) nadają się idealnie do łączenia urządzeń o stopniu ochrony IP67 z maszynami, ponieważ są przeznaczone do obciążeń do 16 A i stanowią standard określony przez organizację PI (PROFIBUS & PROFINET International).

 Murrelektronik oferuje wygodny konfigurator online na stronie https://micopro.murrelektronik.com/, ułatwiający elektrykom montaż systemów modułowych. Wystarczy tylko kilka kliknięć, aby skonfigurować system odpowiadający wszelkim wymaganiom w zakresie od doboru modułu zasilania po urządzenia Flex i Fix. Konfigurator dostarcza zarówno wizualizację 3D jednostki MICO Pro, jak i informacje dotyczące m.in. ilości potrzebnego miejsca, całkowitego natężenia prądu warunkującego dobór modułu zasilającego, a ponadto wykonuje badanie wiarygodności pozwalające wyeliminować błędy w planowaniu na wczesnym etapie projektowania.

Zainwestuj w idealnie skoordynowany system

 MICO Pro jest kluczowym komponentem przyszłościowych systemów zasilania. Murrelektronik dysponuje ofertą pozwalającą tworzyć ujednolicone rozwiązania. Obejmuje ona filtry sieciowe, zasilacze, moduły buforowe oraz MICO Pro, skutecznie monitorujące obwody robocze.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: www.murrelektronik.com/highlights/multi-norm-power-supplies