Murrelektronik

Nowości produktowe

lis 04, 2019

IO-Link ułatwia instalację

IO-Link stanowi odpowiedź na bardziej wydajne, wszechstronne i przynoszące większe zyski maszyny – Murrelektronik posiada zarówno sprzęt, jak i know-how, aby spełnić te oczekiwania

Procesy produkcyjne stają się coraz szybsze i bardziej elastyczne, a przez to coraz bardziej opłacalne. Wiele danych podczas procesu produkcyjnego gromadzonych jest w nowoczesnych maszynach i fabrykach. Integracja urządzeń IO-Link upraszcza gromadzenie i obsługę danych, zapewniając jednocześnie przejrzystość od poziomu czujnika – urządzenia wykonawczego, do chmury. Murrelektronik jest Państwa ekspertem, jeśli chodzi o integrację urządzeń IO-Link w Waszej instalacji.

IO-Link skraca czas uruchamiania

Aby konfiguracja maszyn była szybsza dane konfiguracyjne inteligentnych czujników lub urządzeń wykonawczych są przesyłane bezpośrednio z układu sterowania i nie muszą być konfigurowane ręcznie.

IO-Link obniża koszty

Komunikacja IO-Link nie wymaga kabli ekranowanych. Zamiast tego, zastosować można tańsze, standardowe złącza M12 lub M8. System sterowania nie wymaga już kosztownych kart analogowych, a konfigurowalne czujniki i urządzenia wykonawcze minimalizują liczbę wymaganych wersji. W rezultacie uproszcza się proces zaopatrzenia w części, zmniejsza się zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową, a w konsekwencji koszty bezpośrednie maleją.

IO-Link zwiększa wydajność

Dzięki IO-Link konfiguracje urządzeń są przechowywane w głównym sterowniku. Gdy urządzenie musi zostać wymienione, konfigurację można przenieść bezpośrednio do nowego komponentu. Dzięki temu proces wymiany jest szybszy i łatwiejszy, a jednocześnie znacznie skraca się czas przestojów. 

IO-Link rewolucjonizuje utrzymanie ruchu

Ponieważ urządzenia IO-Link stale generują dane procesowe w łatwej do zrozumienia formie tekstowej serwisanci uzyskują wgląd w procesy i warunki aplikacji. Naprawy mogą być uprzednio zaplanowane,  można stworzyć nowe procedury utrzymania ruchu z wykorzystaniem możliwości zdalnej konserwacji, zanim wystąpi awaria na dużą skalę.

Co sprawia, że Murrelektronik jest dobrym partnerem?

Murrelektronik jest ekspertem we wdrożeniach koncepcji instalacji dostosowanych do Państwa potrzeb. Z Państwa pomocą poddajemy analizie Wasz zakład i park maszynowy – zwracając szczególną uwagę zarówno na liczbę, jak i lokalizację wejść i wyjść, z którymi zintegrowane są czujniki, urządzenia wykonawcze oraz urządzenia inteligentne. Bazując na naszym doświadczeniu w branży i pochodzących z pierwszej ręki informacji o Państwa zakładzie możemy wybrać koncepcję instalacji, która najlepiej odpowiada Waszym potrzebom. Bez względu na to, jakiego dokonacie wyboru, każda koncepcja ma wspólny mianownik: IO-Link.

Gama opcji

Kompaktowe moduły Fieldbus Murrelektronik (MVK Metal, Impact67 i Solid67) są wyposażone w porty IO-Link. Pozwalają łatwo i szybko zintegrować urządzenia IO-Link z instalacją. Murrelektronik oferuje również MVK Fusion, samodzielny moduł Fieldbus, który umożliwia podłączenie standardowych IO, aplikacji bezpieczeństwa oraz urządzeń IO-Link w jednym module.

Kolejną opcję stanowi Cube67, kompaktowy, modułowy system magistrali Fieldbus Murrelektronik. Dzięki integracji Master Cube67 IO-Link z instalacją Cube możecie Państwo podłączyć do 128 urządzeń IO-Link do jednego węzła magistrali.

Akcesoria IO-Link

Aby zmaksymalizować opłacalność instalacji IO-Link Murrelektronik oferuje szeroką gamę akcesoriów IO-Link, w tym koncentratory, konwertery analogowe i sprzęgła indukcyjne. Koncentratory umożliwiają łatwe zwielokrotnienie liczby cyfrowych portów IO, podczas gdy konwerter analogowy może służyć do podłączenia analogowych czujników i urządzeń wykonawczych do urządzenia nadrzędnego IO-Link. Sprzęgło indukcyjne zapewnia bezdotykową komunikację IO-Link przez szczelinę powietrzną - urządzenia nadrzędne i urządzenia IO-Link można sparować i oddzielić niemal natychmiast (ok. 10 ms), dzięki czemu wymiana narzędzi jest szybka i łatwa. Murrelektronik oferuje nawet zasilacz o klasie ochrony IP67, Emparro67 Hybrid, który ma wbudowaną funkcję IO-Link do zbierania danych diagnostycznych i informacji dotyczących charakterystyki działania.

IODD na pokładzie

Plik IODD (IO Device Description) to plik opisujący stosowany dla urządzeń IO-Link. Zawiera informacje identyfikujące, dane konfiguracyjne urządzenia, dane procesowe i diagnostyczne, funkcje komunikacyjne i wiele innych. Dzięki koncentratorowi magistrali Cube67 Ethernet/IP użytkownicy mogą budować własną bibliotekę plików IODD. Wszystkie urządzenia IO-Link zintegrowane z systemem Cube67 można konfigurować przez interfejs internetowy Cube. Interfejs internetowy eliminuje potrzebę wykorzystywania plików AOI dla urządzeń IO-Link. Posiada również dodatkowe, wbudowane funkcje uruchamiania i rozwiązywania problemów dla urządzeń IO-Link bez użycia sterownika. Dzięki modułom Fieldbus MVK Metal i Impact67 firmy Murrelektronik pliki IODD są przechowywane w pliku GSDML. 

Jeśli czujniki IO-Link, wyspy zaworowe lub inne urządzenia wbudowane są w instalację, użytkownicy mogą uzyskać bezpośredni dostęp do tych baz danych za pośrednictwem interfejsu internetowego lub standardowego oprogramowania inżynieryjnego. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie, a czasochłonne czynności, takie jak import plików, należą już do przeszłości. Integracja następuje w rekordowym czasie. 

Autor: Alexander Hornauer (Corporate marketing)