Murrelektronik

lut 18, 2019

Łatwa przesiadka!

Murrelektronik jest idealnym partnerem w celu dostosowania instalacji maszyn i systemów do wymogów przyszłości dzięki przejściu z PROFIBUS na PROFINET.

Centralny interfejs: Wydajne switche Murrelektronik odgrywają kluczową rolę w instalacjach PROFINET. Oprócz struktur liniowych umożliwiają one również tworzenie struktur gwiaździstych, drzewiastych i pierścieniowych.

W nowoczesnych sieciach produkcyjnych maszyny i urządzenia są ze sobą połączone. Skoordynowane ze sobą do ostatniego szczegółu procesy umożliwiają wysoki stopień automatyzacji i krótkie czasy cyklu produkcyjnego. Struktury sieciowe podlegają często regularnym zmianom, np. w przypadku nowych robotów z częstą wymianą narzędzi lub rozszerzeń w trakcie wykonywanych operacji.

Koncepcje instalacyjne oparte na PROFIBUS osiągają tutaj nieuchronnie swoje granice. To jednak nie jest problem. PROFINET jest wypróbowaną w praktyce i sprawdzoną technologią, która umożliwia efektywne i ekonomiczne koncepcje instalacji w złożonych sieciach.

Korzyści wynikające z zastosowania PROFINET są oczywiste:

  • Liczba abonentów całej sieci jest nieograniczona i nie jest ograniczona do 126, jak w przypadku PROFIBUS. W przypadku PROFINET już w jednym sterowniku może być zintegrowanych 256 abonentów.
  • Dzięki PROFINET można łatwo zintegrować usługi IT z topologią, co nie było możliwe w przypadku PROFIBUS. Funkcja ta umożliwia nieskomplikowane połączenie sieciowe z płaszczyzną biurową.
  • W przypadku PROFIBUS wszystkie dane mają ten sam priorytet, natomiast w przypadku PROFINET ważne informacje, takie jak alarmy lub dane diagnostyczne, mogą być traktowane jako priorytetowe i przesyłane "szybkim pasem ruchu".
  • W instalacjach PROFINET adresowanie nie odbywa się już poprzez przełącznik typu DIP lub telegram, lecz poprzez proste przyporządkowanie nazw w projekcie.
  • Topologia staje się bardziej elastyczna, nie tylko linia jest dozwolona. Struktury gwiaździste, drzewiaste i pierścieniowe są również możliwe w instalacjach PROFINET dzięki zastosowaniu przełączników sieciowych. Zwiększa to elastyczność i zmniejsza nakłady związane z okablowaniem.
  • Programy PROFIBUS-DP można łatwo przenieść do systemów PROFINET. Sprawdzone programy nie wymagają przepisywania i testowania, co oszczędza czas i koszty.

Każdy, kto stawia na PROFINET, może skorzystać również z dwóch bardzo interesujących profili:

  • PROFINET/PROFIsafe umożliwia integrację komponentów bezpieczeństwa z koncepcją instalacji i rozwiązuje problem "ochrony człowieka i maszyny" w sposób ekonomiczny również tam, gdzie wymagane jest osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
  • PROFINET/PROFIenergy wspiera zarządzanie energią w instalacjach produkcyjnych. Steruje zużyciem energii, gdy części instalacji nie są wykorzystywane do produkcji, zarówno podczas planowanych, jak i nieplanowanych przestojów.

Murrelektronik jest właściwym partnerem dla instalacji z zastosowaniem PROFINET

Murrelektronik oferuje wysokowydajne urządzenia dla najwyższej klasy sieci PROFINET, które wspierają ideę plug & play lub umożliwiają szczególnie wygodną integrację urządzeń IO-Link poprzez wbudowaną technologię IODD-on-Board.

Szczególnie łatwa jest zmiana z systemem Cube. Dzięki temu kompaktowemu i modułowemu rozwiązaniu instalacyjnemu z jego wyjątkową elastycznością i dużą liczbą interfejsów na płaszczyźnie czujnik - siłownik, następuje po prostu wymiana węzła magistrali i topologia jest już zintegrowana z systemem PROFINET. Łatwiej się nie da. Cała instalacja „pod” węzłem magistrali pozostaje niezmieniona.

Interesujący jest również SOLID67, kompaktowy i lekki moduł magistrali polowej, w którym funkcjonalność PROFINET można ustawić "w mgnieniu oka". Jest on wyposażony w najnowszą wersję PROFINET 2.3. Moduły udostępniają osiem gniazd IO-Link bezpośrednio w pobliżu procesu, ale potrafią również doskonale zintegrować klasyczne IO z systemem.

Jedną z cech modułów magistrali polowej Impact67 jest ich elastyczność dzięki sparametryzowanym slotom. W zależności od zapotrzebowania w bezpośrednim otoczeniu, gniazda wykorzystywane są jako wejścia lub wyjścia. To samo gniazdo może również pełnić rolę IO-Link Master. I oczywiście: Moduły oferują maksymalną wydajność PROFINET i funkcje wersji 2.3.

Dodatkową zaletą kompaktowych modułów magistrali polowej MVK Metall jest to, że dzięki ich solidnej konstrukcji nadają się one doskonale do stosowania w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Używane są one często przykładowo w zastosowaniach, w których narażone są na iskry spawalnicze. Moduły posiadają wszystkie funkcje PROFINET i maksymalną odporność na obciążenie sieci (Netload Test Class III). Wariant MVK Metall Safety umożliwia bezpieczne wejścia i wyjścia do poziomu bezpieczeństwa SIL 3 lub PL e. Obsługują one również aplikacje w czasie rzeczywistym, ponieważ odpowiadają klasie zgodności Conformance Class C.

W zastosowaniach, w których czas ma kluczowe znaczenie, przykładowo takich jak wymiana narzędzi, funkcja szybkiego uruchamiania Impact67 i MVK Metall okazuje się być wielką zaletą, ponieważ produkcja może zostać wznowiona w możliwie najkrótszym czasie.

Do łączenia abonentów sieci PROFINET Murrelektronik oferuje wysokowydajne przełączniki sieciowe PROFINET, zarówno do szaf sterowniczych jak i do zastosowań przemysłowych poza szafami sterowniczymi. Portfolio uzupełniają wstępnie zmontowane kable łączące w sprawdzonej jakości firmy Murrelektronik. W zakresie przekroju żył przewodów i ekranów spełniają one wymagania wytycznych instalacyjnych PROFINET i umożliwiają niezawodną transmisję danych - są one linią życia każdej instalacji PROFINET.