Murrelektronik

Nowości produktowe

lut 08, 2019

Mico Pro: Maksymalnie zmodularyzowana kontrola prądu

Mico Pro to nowy i wewnętrzny system monitorowania prądu firmy Murrelektronik. Modułowa budowa umożliwia dokładne dopasowanie systemów do konkretnego zastosowania - oferuje to korzystny stosunek kosztów i korzyści przy maksymalnej oszczędności miejsca. Opatentowany system wyzwalania zapewnia maksymalną dyspozycyjność maszyn. Dodatkowa zaleta: zintegrowana koncepcja rozdziału potencjału, która znacząco rozplątuje okablowanie szafy sterowniczej.

Systemy zasilania są sercem maszyn i instalacji. Zapewniają one niezbędną energię. W związku z tym nie mogą być łatwo paraliżowane przez przepięcia lub zwarcia, ponieważ wtedy grożą przestoje maszyn, przestoje w produkcji i wysokie koszty. Niezawodność systemów zasilania musi być maksymalna!

Mico Pro firmy Murrelektronik to gwarancja niezawodności zasilania. Inteligentny system monitorowania prądu monitoruje konsekwentnie prądy obciążenia i sterowania oraz wykrywa w porę momenty krytyczne. Mico Pro sygnalizuje obciążenia graniczne i w sposób ukierunkowany wyłącza kanały powodujące błąd, aby uniknąć całkowitych awarii i zapewnić wysoką dyspozycyjność maszyn. Zachowanie podczas uruchamiania jest opatentowane i następuje zgodnie z zasadą: „tak późno jak to możliwe”, „tak szybko jak to konieczne”. Przy tym Mico Pro wykrywa również „chwilowe błędy”; na przykład, gdy przerwa w przewodzie w łańcuchach wleczonych występuje tylko pod pewnymi kątami. Mico Pro wykrywa obciążenia pojemnościowe odbiorników i uruchamia je w sposób kontrolowany.

Budowa modułowa z efektem oszczędności miejsca

Mico Pro jest modułowym systemem dla napięcia roboczego 12 i 24 VDC. Z licznych modułów Mico-Pro wybiera się komponenty odpowiednie dla danego zastosowania i montuje je z modułem zasilania bez użycia narzędzi, tworząc jeden zwarty system. Do wyboru są moduły z jednym, dwoma lub czterema kanałami wyjściowymi. Mają one szerokość zaledwie 8, 12 lub 24 milimetry, co umożliwia znaczną oszczędność miejsca. Jeśli na przykład stosowany jest system z ośmioma kanałami, wymaga on do 65 procent mniej miejsca niż w przypadku zastosowania wyłączników ochronnych. Wraz ze wzrostem liczby kanałów, odsetek ten jest jeszcze większy.

W przypadku „modułów Fix” prądy wyzwalające (2, 4, 6, 8, 10 i 16 A) są ustawione na stałe, jest to rozwiązanie odporne na manipulacje. W przypadku „modułów Flex” prąd wyzwalający można ustawić przyciskiem w zakresie od 1 do 10 A lub 11 do 20 A. Zwiększa to elastyczność (np. dla producentów maszyn i urządzeń z opcjami zarządzania) i w takim samym stopniu zmniejsza zapotrzebowanie na różne wersje. W ten sposób można skonfigurować dostosowany do własnych potrzeb Mico Pro dla każdej aplikacji. Taki system jest zawsze elastyczny. Jeśli ma być wymieniony pojedynczy moduł, np. dlatego, że nowy element maszyny wymaga innej mocy, to można to zrobić w krótkim czasie bez użycia narzędzi. Wszystko to zapewnia korzystny stosunek kosztów do korzyści.

Znaczące uproszczenie okablowania szafy sterowniczej

Mico Pro dysponuje zintegrowaną koncepcją rozdziału potencjału dla +24 (lub +12) i 0V, co znacząco upraszcza okablowanie szafy sterowniczej. Na każdym kanale są możliwości podłączenia dla +24V i 0V. Zewnętrzne zaciski 0 V są już przestarzałe, a potencjał zerowy może być podłączony bezpośrednio przez Mico Pro. Upraszcza to instalację, zapewnia znaczne zmniejszenie kosztów okablowania, pozwala na zaoszczędzenie miejsca w szafie sterowniczej i obniża koszty w efekcie końcowym. Dzięki dodatkowym rozdzielaczom potencjału do każdego kanału Mico można podłączyć do 2 x 12 potencjałów.

Praktyczna obsługa

Innowacyjny system mostkowania, za pomocą którego poszczególne elementy łączone w jeden zamknięty system, jest łatwy w obsłudze. Dwie szyny skraca się do odpowiedniej długości za pomocą zwykłego dostępnego w handlu obcinaka bocznego, zakłada jednym ruchem ręki od przodu na przewidziane do tego celu uchwyty - i system przeznaczony dla prądu całkowitego o natężeniu do 40A, jest gotowy. Podłączenie styków sygnałowych dla sygnałów diagnostycznych i sterujących następuje poprzez zintegrowane z boku styki sprężynowe. Poszczególne kable mogą być zamontowane bez użycia narzędzi, ponieważ wszystkie wejścia i wyjścia systemu są wyposażone w zaciski sprężynowe typu Push-In. 

Pozwala to na wykonanie montażu w krótkim czasie i żadna konserwacja podczas eksploatacji nie jest wymagana. Mico Pro nigdy nie jest zasłonięty z przodu kablami lub przewodami; stan diod LED i oznaczenia są widoczne dla operatora w każdym momencie.

Diagnostyka na miejscu lub za pośrednictwem sterownika

Funkcje diagnostyczne mają w przypadku Mico Pro bardzo duże znaczenie. Każdy kanał wyposażony jest w diodę LED sygnalizującą stan urządzenia, a cyfrowe sygnały komunikatów mogą być również przesyłane do sterownika. Moduł zasilania Mico Pro zapewnia grupową diagnostykę całej sieci systemowej, a regulowane moduły Flex dostarczają dodatkowo dokładne sygnały diagnostyczne dla poszczególnych kanałów.

W przypadku stanu diody LED obowiązuje następująca zasada: dopóki wszystko jest OK, dioda świeci na zielono. W przypadku osiągnięcia 90 procent ustawionego lub przewidzianego prądu zadziałania, dioda LED sygnalizuje migając na zielono osiągnięcie zakresu granicznego ("90 procent wczesnego ostrzegania"). Może to mieć miejsce, gdy podłączone zostaną dodatkowe odbiorniki lub gdy wzrasta pobór mocy już podłączonych już odbiorników, na przykład z powodu zużycia. Podczas uruchamiania znak wczesnego ostrzegania może pomóc w wykryciu nieprawidłowo zaprojektowanych ścieżek prądowych już przy pierwszej próbie. W takim przypadku Mico Pro emituje również sygnał cyfrowy.

W przypadku przekroczenia prądu zadziałania Mico Pro natychmiast i w sposób ukierunkowany wyłącza dany kanał. Dioda LED miga na czerwono i wysyłany jest również sygnał alarmowy. Operator może ponownie aktywować kanał przez naciśnięcie przycisku na miejscu albo przez sygnał ze sterownika. Kanały mogą być również wyłączane ręcznie w celach konserwacyjnych. Dioda LED świeci się wtedy stale na czerwono i opcja zdalnego włączania jest w tym czasie wyłączona.

Zintegrowana funkcja przełączania

Precyzyjna funkcja przełączania kanałów za pomocą sygnału sterownika PLC umożliwia włączanie i wyłączanie elementów systemu za pomocą "modułów Flex". Można tu realizować zarówno krótkie częstotliwości przełączania (do 10 Hz), jak i dłuższe czasy; na przykład w celu wyłączenia niektórych części maszyn w czasie wolnym od produkcji. Dioda LED danego kanału świeci się w tym czasie na pomarańczowo.

Budowa Mico Pro może być kaskadowa. Oznacza to: do kanału Mico z prądem wyzwalającym powyżej 10 A można podłączyć dodatkową stację Mico Pro. Jeżeli przez te kanały przepływa wyłącznie prąd wyzwalający do 10 A, wówczas zapewniona jest pełna selektywność i dokładnie te kanały, w który następuje zwarcie lub przeciążenie, zostają rozłączone. Szczególnie w przypadku zastosowań z koncepcją zdecentralizowanej szafy sterowniczej oznacza to znaczącą zaletę kosztową i instalacyjną; chociażby dlatego, że nie jest potrzebny dodatkowy zasilacz.

Praktyczne funkcje w szczegółach

Mico Pro monitoruje prądy kanałów do 20A w systemie modułowym - innowacja w modułowych systemach monitorowania prądu

  • optymalne możliwości oznaczania w celu zapewnienia porządku w szafie sterowniczej
  • końcówka pomiarowa do pomiaru sygnałów diagnostycznych i komunikacyjnych oraz wyjść
  • nieulotna pamięć błędów: idealna do wykrywania i usuwania usterek po zresetowaniu napięcia
  • wysoka wydajność włączeniowa do 30 mF na kanał, nawet przy pełnym obciążeniu
  • możliwa jest również praca z zasilaczami 5A - wcześniej konieczne było zastosowanie 10A
  • minimalna rezystancja wewnętrzna, prawie brak strat mocy
  • brak zależności od temperatury
  • włączanie poszczególnych kanałów ze zwłoką czasową w przypadku modułów "wielokanałowych" w celu uniknięcia szczytów prądowych

Alexander Hornauer i Manuel Senk