Murrelektronik

Nowości produktowe

lut 06, 2019

Bramka diagnostyczna Cube67: Łatwa diagnoza

System magistrali polowej Cube firmy Murrelektronik oferuje szerokie możliwości diagnostyczne. Nowa bramka diagnostyczna umożliwia jeszcze łatwiejszy dostęp do tych danych. Rozwiązanie to jest łatwe do wdrożenia, zapewnia jasne komunikaty w przypadku wystąpienia błędu i umożliwia wysoką dyspozycyjność maszyn i urządzeń dzięki szybszemu rozwiązywaniu problemów.

System Cube firmy Murrelektronik jest potężnym, zdecentralizowanym systemem magistrali polowej, który stosowany jest w wielu maszynach i systemach. Ma on budowę modułową, a koncepcje instalacji mogą być precyzyjnie dostosowane do specyficznych wymogów aplikacji z dużą liczbą modułów wejściowych, modułów wyjściowych i modułów mieszanych, jak również szeroką gamą modułów funkcyjnych (np. IO-Link, RS 485 itd.). Kabel systemowy służy zarówno do przesyłania danych komunikacyjnych, jak i zasilania napięciowego, przy czym do czterech przewodów fazowych każdego węzła magistrali można podłączyć do 32 modułów. Decydującymi zaletami systemu Cube są przyłącza wtykowe, w pełni zalane moduły, wyraźna wielofunkcyjność kanałów oraz szerokie możliwości diagnostyczne. 

Aby dokonać analizy danych diagnostycznych i wykorzystać te dane, trzeba było do tej pory ponieść duże nakłady na programowanie. Ponieważ różne systemy sterowania wymagają różnych koncepcji diagnostycznych, pracę tę trzeba było często wykonywać na nowo dla każdego systemu. W przypadku różnych systemów sterowania nie można było do tej pory wykorzystać pełnego zakresu diagnostycznego. Wynikający z tego problem: Błędów nie można było zlokalizować wystarczająco szybko, w najgorszym wypadku występowały długie przestoje. Kosztowało to dużo czasu, pieniędzy i nerwów! 

Teraz koniec z tym. 

Nowa bramka diagnostyczna Cube67 jest praktycznym narzędziem, które odczytuje i udostępnia dane diagnostyczne z systemu Cube w najprostszy i najszybszy możliwy sposób.

Dzięki solidnej konstrukcji i sprawdzonej pełnej hermetyzacji ta bramka diagnostyczna jest przeznaczona do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych. Jest ona zintegrowana z linią pomiędzy węzłem magistrali polowej Cube a (maksymalnie) czterema przewodami fazowymi. Bramka diagnostyczna podłączana jest do płaszczyzny komunikacji poprzez standardowe złącze Ethernet.

Pełna prezentacja topologii 

Po uruchomieniu systemu Cube bramka diagnostyczna odczytuje całą topologię, a następnie całą komunikację procesową oraz wszystkie komunikaty diagnostyczne. Moduł przygotowuje te dane wizualnie i wyświetla wszystkie informacje - niezależnie od sterownika i bez dodatkowego oprogramowania - w każdej przeglądarce i niezależnie od platformy w identyczny sposób. Każdy, kto ma dostęp do sieci komunikacyjnej, może teraz uzyskać dostęp do tych danych, na przykład na panelu operatorskim, za pomocą tabletu lub na komputerze zainstalowanym na stałe w centrum sterowania. 

Układ modułów jest wyświetlany automatycznie na ekranie jako przejrzysta topologia oraz w formie tabelarycznej. Przedstawione są tam wszystkie dane procesowe, na przykład stany przełączenia poszczególnych wejść i wyjść. Komunikaty diagnostyczne systemu wyświetlane są zarówno w topologii, jak i w formie przejrzystej tabeli. 

Dużą zaletą narzędzia jest pamięć diagnostyczna (rejestr zdarzeń). Wykrywa ono „chwilowe błędy”, tzn. usterki, które występują tylko tymczasowo, np. gdy nie ma kontaktu pod pewnymi kątami przesuwu w przypadku przerwania kabla w łańcuchu wleczonym lub gdy czujnik jest "przegrzany” zawsze o określonej porze dnia ze względu na promieniowanie słoneczne. W przypadku sterowania "chwilowy błąd”, jeśli nie jest on dotkliwy, nie jest wyświetlany. Uważany jest za niby "usunięty". Nie jest to dobre, ponieważ taki błąd jest często zwiastunem większego problemu, który zaczyna się pojawiać. 

Oznaczenia modułów i komunikaty błędów wyświetlane otwartym tekstem 

Narzędzie udostępnia do pobrania przejrzystą tabelę w formacie CSV, która zawiera przegląd modułów i komponentów, jak również wszystkich wejść i wyjść odczytanego rozwiązania instalacyjnego. W tej tabeli można przypisać nazwy dla komponentów i zachować opisy wszystkich możliwych błędów normalnym tekstem. Tabelę tę można ponownie zaimportować i narzędzie używa następnie zdefiniowanych nazw i opisów.

Użytkownik nie otrzymuje już "kryptograficznych" komunikatów błędów - zarówno w przypadku prezentacji topologii, jak i listy tabelarycznej - ale wyraźne komunikaty, takie jak "Zwarcie w jednostce hydraulicznej" lub "Przerwanie przewodu czujnika analogowego na drugim slocie jednostki transportowej". Dzięki tym informacjom błędy są szybko wykrywane! 

W celu ich szybkiego usunięcia za pośrednictwem pliku CSV można zaimportować nawet do systemu instrukcje działania z konkretnymi propozycjami rozwiązań, np. „Zamknąć zawór” lub „Wymienić przewód”. W sytuacji idealnej w tabeli można zapisać nawet numer danej części zamiennej. Przyspiesza to usuwanie błędów.

Dane rejestru zdarzeń bramy diagnostycznej Cube67 mogą być przechowywane do celów wysyłkowych lub statystycznych. Daje to na przykład możliwość zliczania cykli przełączania wejść i wyjść oraz wykorzystania tych informacji do strukturyzowanej konserwacji w cyklicznych odstępach czasu. Dzięki formatowi wymiany dane mogą być wykorzystywane również w innych systemach i zintegrowane bezpośrednio z różnymi aplikacjami, takimi jak systemy ERP lub chmury obliczeniowej. 

Różne możliwości zastosowania

Różni uczestnicy procesu cyklu życia maszyn i urządzeń korzystają z bramy diagnostycznej Cube67, na przykład: 

  • inżynier rozruchu, który wykorzystuje bramę diagnostyczną do skanowania topologii i wykrywania słabych punktów, takich jak zwarcia lub błędy topologii (tj. różnice pomiędzy konfiguracją docelową i rzeczywistą) na wczesnym etapie. Moduł jest również bardzo pomocny w testach IO.
  • personel serwisowy przedsiębiorstwa budowy maszyn lub instalacji może szybko zlokalizować usterki poprzez tymczasową integrację bramy diagnostycznej i szybko je usunąć w celu utrzymania wysokiej dyspozycyjności maszyn. Ciągła integracja jest również interesująca, ponieważ umożliwia wgląd do maszyny lub instalacji poprzez zdalny dostęp, a także, na przykład, zdalne instruowanie elektryka na miejscu.
  • operator maszyny lub urządzenia, który integruje na stałe bramę diagnostyczną i może wcześnie reagować na pojawiające się sytuacje problemowe. W optymalnym przypadku posiada on zintegrowaną instrukcję działania w swoim systemie w przypadku awarii - a monter może zabrać odpowiednią część zamienną z magazynu po drodze do maszyny w celu usunięcia usterki.

Alexander Hornauer i Michael Engel