Murrelektronik

Nowości produktowe

sty 08, 2019

„Tak późno, jak to możliwe, ale tak wcześnie, jak to konieczne“

Środki zapobiegawcze podjęte w celu predykcyjnego utrzymania ruchu z zastosowaniem komponentów Murrelektronik amortyzują się często już przy pierwszym uniknięciu awarii.

Emparro ACCUcontrol

Mico Pro

Decydującym czynnikiem wpływającym na ekonomiczną wydajność maszyn i systemów jest możliwie najlepsze wykorzystanie wydajności komponentów przy zapewnieniu ich maksymalnej żywotności. Dlatego Murrelektronik przywiązuje dużą wagę do tego, aby jego komponenty zasilające były wymieniane w optymalnym czasie, "tak późno, jak to możliwe, ale tak wcześnie, jak to konieczne".

Każdy, kto używa komponentów do ich „samego” końca, ryzykuje nieplanowanymi przestojami maszyny. Może być jednak pewien, że maksymalnie wykorzystał dany element. Nakłady czasowe lub pieniężne niezbędne do wznowienia produkcji nie dają już tyle satysfakcji. Bardziej defensywne podejście polega na tym, że elementy składowe instalacji zostają wymienione wcześniej; w momencie, gdy działają one jeszcze z absolutną pewnością. Można to dobrze zorganizować, ale wadą jest marnowanie zasobów.

Koncepcja "konserwacji prognostycznej" ma na celu znalezienie rozwiązania kompromisowego pomiędzy tymi dwoma różnymi wariantami. Z jednej strony następuje skrócenie okresu użytkowania, ale jednocześnie nie dochodzi do nieplanowanych przestojów maszyn - tym samym jest to najbardziej ekonomiczny sposób wykorzystania komponentów.

Praktycznym tego przykładem jest hybrydowy zasilacz impulsowy Emparro67 do zastosowań w środowisku przemysłowym (stopień ochrony IP67). Urządzenie oferuje najbardziej wszechstronne dane diagnostyczne, które można bez problemu odczytać poprzez interfejs IO-Link. Urządzenie monitoruje natężenie i napięcie, przeciążenie, temperaturę, zwarcia oraz liczbę procesów uruchamiania. Na tej podstawie sporządza prognozę dotyczącą pozostałego okresu działania.

W przypadku zasilacza impulsowego Emparro 3~ 40A monitorowane są w sposób ciągły również takie dane jak temperatura, liczba uruchomień, obciążenie oraz żywotność komponentów. Jeżeli wartość graniczna zostanie przekroczona, urządzenie wysyła komunikat ostrzegawczy poprzez styk sygnałowy. W ten sposób można zaplanować wymianę w kolejnym okresie serwisowym.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest moduł UPS Emparro ACCUcontrol, który jako zasilacz awaryjny gwarantuje bezprzerwowe podtrzymanie zasilania (będąc tym samym urządzeniem do konserwacji prewencyjnej). Jest on zintegrowany w szczególnie wrażliwych instalacjach maszyn i systemów oraz podtrzymuje działanie maszyn i procesów w przypadku awarii zasilania. Moduł monitoruje podłączone akumulatory żelowo-ołowiowe pod kątem ich działania i pozostałego czasu pracy oraz koordynuje strukturalne doładowanie w przypadku zbyt niskiego poziomu napełnienia. Ten proces ładowania następuje wraz z kontrolą temperatury w celu osiągnięcia maksymalnej żywotności akumulatorów. To nie wszystko: Informacje mogą być odczytywane przez styk sygnałowy lub przez interfejs USB.

Podczas gdy prewencyjna funkcja diagnostyczna w wymienionych dotychczas komponentach była wykorzystywana przede wszystkim do samokontroli, inteligentny system monitorowania prądu Mico Pro skupia się na odbiornikach w instalacji maszyn i urządzeń. Mico Pro monitoruje poszczególne kanały i sygnalizuje za pomocą podświetlanej diody LED (i sygnał wyjściowy), gdy wykorzystywane jest ponad 90 procent obciążenia ustawionego dla danego kanału. W ten sposób można ingerować w procesy, zanim dojdzie do przestoju z powodu zadziałania zabezpieczenia. Klasycznymi obszarami zastosowania są "procesy pełzające"; na przykład dlatego, że podczas pracy zwiększa się pobór prądu przez silniki lub zawory.

Murrelektronik przywiązuje dużą wagę do możliwości "konserwacji wyprzedzającej" swoich produktów, ponieważ wspiera to trend zmierzający w kierunku 100% niezawodności procesu. Liczba awarii zmniejszy się lub zostają one szybko usunięte. W wielu przypadkach nakłady finansowe zainwestowane w działania związane z predykcyjnym utrzymaniem ruchu zwrócą się już przy pierwszym uniknięciu przestoju. Firmy, które mają świadomość takiego sposobu podejścia na wczesnym etapie, zwiększają swoją konkurencyjność lub przenoszą ją na swoich klientów końcowych. Szczególnie przedsiębiorstwa, w których realizowane są procesy, przerwanie których powoduje wysokie koszty lub w najgorszym przypadku również zagrożenia wynikające z zatrzymania produkcji, są bardzo otwarte na takie innowacje. Tendencja, że firmy z branży budowy maszyn coraz częściej sprzedają już nie tylko maszyny i urządzenia, ale również ich dyspozycyjność w ramach określonych modeli finansowania, zwiększa wrażliwość w tym temacie.