Murrelektronik

Nowości firmy

lip 24, 2019

Znakomita wydajność innowacyjna!

Firma z branży automatyki Murrelektronik została uhonorowana niemiecką nagrodą za innowacyjność 2019 roku. Moduł diagnostyczny Cube67, który sprawia, że dostęp do danych w instalacjach jest niezwykle łatwy, zyskał uznanie jury złożonego z ekspertów i zdobył specjalne wyróżnienie w kategorii "Doskonałość w biznesie - maszyny i inżynieria".

Niemiecka nagroda za innowacyjność, która kładzie nacisk na innowacyjność, wyróżnia produkty i rozwiązania z różnych branż, które w porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami stworzyły znaczącą wartość dodaną i ukierunkowanie na klienta. Jury składa się z niezależnych, interdyscyplinarnych ekspertów z instytucji przemysłowych, naukowych i edukacyjnych. Aplikacje są oceniane pod kątem stopnia innowacyjności, korzyści dla użytkownika i efektywności kosztowej. Strategia innowacyjna powinna uwzględniać zrównoważony rozwój społeczny, ekologiczny, ekonomiczny oraz wykorzystanie energii i zasobów. Czynniki takie jak lokalizacja i potencjał zatrudnienia, trwałość, dojrzałość rynkowa, jakość i cechy techniczne, materiały i efekty synergii odgrywają decydującą rolę w procesie oceny.

  Moduł diagnostyczny Murrelektronik Cube67 spełnił te wymagania! Umożliwia on dostęp typu plug & play do danych maszyn i urządzeń poprzez interfejs Ethernet. Rozwiązanie jest łatwe do wdrożenia, łatwo identyfikowalne i wydłuża czas pracy maszyn i systemów. Zespoły uruchamiające wykorzystują moduł diagnostyczny do skanowania topologii systemu Cube67 i wczesnego wykrywania wszelkich błędów instalacji. Zespoły zajmujące się konserwacją i inżynierią polegają na nim w celu szybkiego i łatwego wykrywania błędów.

  Niemiecka nagroda za innowacyjność została stworzona przez niemiecką Radę ds. Założona przez niemiecki Bundestag i wspierana przez niemiecki przemysł, ta niezależna i aktywna na arenie międzynarodowej instytucja jest zaangażowana na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw. Poprzez konkursy, wystawy, konferencje, seminaria i publikacje wnosi ona znaczący wkład w transfer wiedzy i kwestie wzornictwa. Od 1953 r. w konkursach organizowanych przez Niemiecką Radę ds. Wzornictwa wyróżniane są osiągnięcia w dziedzinie wzornictwa, brandingu i innowacji na całym świecie. Do Niemieckiej Rady ds. Wzornictwa należy obecnie ponad 300 niemieckich i międzynarodowych przedsiębiorstw oraz ponad 3 miliony pracowników.

Autor: MacKenzie Regorsek